Posted on

Intertextualitet

förklaring av språkliga begrepp

Varje text förutsätter andra texter på något sätt. Texten kan innehålla något från en annan text eller också påverkar den andra texter. Texter påverkar också textgenrer och normer för hur texter förväntas se ut – detta kallas för interdiskursivitet.

Denna tanke om texters intertextualitet kommer från dialogismen och framförallt från forskaren Bachtins tanke om den andre. Idén om den andre handlar om att vi finns till just på grund av andra, vår omgivning. Hela vår existens är dialogisk och bygger på relationer till andra omkring oss.

Lite mer konkret: för att min röst ska kunna urskiljas måste det finnas andra röster. Samma sak gäller för texter: för att vi ska kunna uppfatta en text behöver det finnas andra texter. Det finns textgenrer och normer som texter behöver förhålla sig till, på detta sätt återskapas texter hela tiden.