Interferens och transfer

Interferens och transfer

Inom fältet för översättning är interferenser en benämning på oavsiktlig påverkan från källspråket (språket man översätter från) till målspråket (språket man översätter till).

Interferenser kan exempelvis slinka in i en svensk översättning av en engelsk originaltext. Här kan ett typiskt engelskt uttryck översättas till en svensk motsvarighet som inte riktigt fungerar i svenskan, målspråket. Detta är något som översättaren missar och alltså gör oavsiktligt.

Jämför med exempelvis transfer, som är en direkt överföring av ett ord eller uttryck från källspråket till målspråket. Ett exempel på transfer kan vara exempelvis orden mister/miss som direkt överförs till den svenska översättningen.