Innehållshanteringssystem

Innehållshanteringssystem

Innehållshanteringssystem (eng: content management system/cms) är ett system som möjliggör publicering av information. Man producerar själv informationen och väljer vilket utseende som ska användas och systemet gör om det till html och css, format som måste användas för publicering på internet. I dag är världens vanligaste innehållshanteringssystem WordPress.