Övriga adverbial

Övriga adverbial

Övriga adverbial, även kallade innehållsadverbial, anger tid, sätt, rum, orsak eller en annan omständighet.

Exempel

Exempel på några av dessa är:

Patienten tillfrisknade på eftermiddagen / hastigt / i Malmö. 

Dessa kan även kallas tids-, sätts- och rumsadverbial.