Inleda en roman eller novell

Inleda en roman eller novell

Det finns många olika sätt att inleda en berättelse på, kanske är det just det som gör inledningen så svår ibland. Hur inledningen ska se ut beror givetvis på vilken känsla man vill förmedla, på vilket sätt man vill fånga läsaren. Den allra första meningen, för att inte nämna det allra första stycket, är otroligt viktigt för att få läsaren att fastna för just din berättelse. Därför bör du noga fundera på hur du ska utforma inledningen. Valmöjligheterna är många.

Levande miljöskildring

Kanske vill du inleda din berättelse med en levande miljöskildring? Låt läsaren träda in i en helt annan värld som du har skapat. Miljöskildringar är effektiva på så vis att de låter läsaren använda sina sinnen. Tänk på att inte låta miljöbeskrivningen bli för lång och tradig bara, för att inte tappa läsarens fokus.

Presentera en karaktär

Det går också att inleda berättelsen med ett karaktärsporträtt. Låt huvudkaraktären träda fram och så ett nyfikenhetsfrö hos läsaren. Här kan du antingen beskriva karaktärsdrag och personlighet, eller också skildra ett vardagsmoment i karaktärens liv. Ett utmärkt sätt att skapa inledningen till relationen mellan din huvudkaraktär och läsaren.

Kasta in läsaren i en händelse

På det här sättet låter du läsaren direkt kastas in i berättelsen. Detta är mycket effektivt då det på en gång låter läsaren leva sig in i din berättelse och förhoppningsvis uppslukas av den. Här kan det vara bra om händelsen är dramatisk. Det är också väldigt användbart att låta huvudkaraktären vara en del av händelsen för att på så sätt presentera hen.

Skapa en laddad stämning

Ett fjärde alternativ är att skapa en laddad stämning i inledningen. Presentera ett problem eller något annat som syftar framåt i berättelsen. Det kan vara ett brev som avslöjar något eller också en dröm om framtiden. På detta vis skapar du rörelse i berättelsen, något som får läsaren att vilja läsa mer.