Posted on

Hur skriver man datum?

Olika sätt att skriva datum på

Det finns väldigt många sätt att skriva datum på, med bokstäver eller med siffror. Den allmänna rekommendationen är att skriva 1 januari 2016, och alltså skriva ut månadens namn med bokstäver. Det här sättet att skriva ut datum ser stilistiskt snyggare ut och är tydligast för läsaren.

Om man vill skriva med bara siffror är det tydligast att skriva 1/1 2016.

Det är också vanligt att många skriver 1.1.2016, inte minst i andra länder i Europa. Den internationella standarden för hur man skriver datum i siffror är dock 2016-01-01. Detta sätt att skriva lämpar sig dock bäst i sidhuvud/-fot och inte så väl i löptext.

Undvik att använda förkortning av årtalet, som till exempel 01-01-16, som kan vara förvirrande och otydligt.

Rekommendation

Skriv ut månadens namn i bokstäver i löptext, 1 januari 2016. I sidhuvuden/-fötter går det bra att skriva exempelvis 2016-01-01.