Publicerat den

Hur böjer man orden centrum och center?

Böjning centrum och center

Hur böjer man orden centrum och center i plural respektive bestämd form?

Det går att böja centrum på följande sätt:

ett centrum / flera centrum

centrumet / centrumen

Ordet center böjs på följande sätt:

ett center / flera center

centret / centrerna