Posted on

Hemsida, webbsida eller webbplats? Sajt eller site?

Hemsida, webbsida eller webbplats? Sajt eller site?

Hemsida, webbsida eller webbplats?

Kärt barn har många namn, brukar det heta. Men vilket är det begrepp man borde använda? Är hemsida eller webbsida rätt? Eller borde man skriva sajt, eller kanske site? Vi ska försöka reda ut det.

Egentligen är det så att man använder olika begrepp vid olika tillfällen när det kommer till benämningen av en sida på internet. Språkrådet har gjort uppdelningen att webbplats används för att benämna en samling av webbsidor. En webbplats kan alltså vara Wikipedia som sen har olika webbsidor under sig. Den här distinktionen är ganska rimlig och känns logisk. Däremot är det inte särskilt vanligt att i dagligt tal-/skriftspråk välja just webbplats då det låter relativt formellt. I vardagligt ordbruk väljer nog gemene person webbsida.

Hemsida är också ett vanligt begrepp. Här har Språkrådet valt att inte rekommendera användningen av hemsida då det kan upplevas som brett och inte visar på en lika tydlig logisk skillnad som webbplats och webbsida.

Vi anser att hemsida i vardagligt bruk nog är det vanligaste begreppet man använder och egentligen är det inte ett felaktigt begrepp. Men om man vill göra en tydligare distinktion så är det förmånligare att använda webbplats och webbsida.

Och skriver man sajt eller site?

Man skriver sajt. Punkt slut. Jo, lite så är det faktiskt. Vi vet att det är många som drar sig för den svenska stavningen på vissa ord, som t.ex. mejl och mail. Men faktum är att site faktiskt är den engelska stavningen och när vi lånar in ord från exempelvis engelskan är det viktigt att anpassa stavningen för att möta vår svenska stavning. På så sätt blir ordet lättare att läsa och uttala och enklare att böja enligt våra svenska böjningsformer.

Och skillnaden mellan sajt och webbplats är egentligen endast att sajt är det mer vardagliga begreppet.