Gränsobjekt

Gränsobjekt

Ett gränsobjekt är ett objekt som utgör en länk mellan olika praktikgemenskaper.

Gränsobjekt kan vara dokument, termer, koncept och andra typer av reifikationer som skapar en länk mellan olika praktikgemenskaper.

Ett gränsobjekt kan vara ett av flera objekt mellan tätt sammanflätade praktikgemenskaper, eller så kan det vara det enda som förbinder två praktikgemenskaper.

Gränsobjekten ger praktikgemenskaperna möjlighet att interagera med varandra.

Exempel på gränsobjekt

Ett exempel på ett gränsobjekt kan vara till exempel en informationsbroschyr för en nystartad högskolekurs. Broschyren fungerar då som ett gränsobjekt mellan praktikgemenskapen högskolan och mottagarna av broschyren (som kan tillhöra olika praktikgemenskaper).

Ett annat exempel på ett gränsobjekt kan vara en skrivhandledning, utarbetad av språkkonsulter, till en myndighet. Skrivhandledningen fungerar då som ett gränsobjekt som länkar praktikgemenskapen språkkonsulterna och konstellationen av praktiker på myndigheten.

 

Ett svar

  1. […] framtagen av språkkonsulter till en myndighet. I det fallet är skrivhandledningen också ett gränsobjekt. Det kan också vara en informationsbroschyr, en hemsida, ett recept, att-göra-listor och mycket […]

Kommentarer inaktiverade.