Genetisk språkklassifikation

Genetisk språkklassifikation

Det finns olika sätt att klassificera språk. Enligt en genetisk språkklassfikation så tillhör svenskan den indoeuropeiska språkfamiljen, som är en väldigt stor grupp. Här utgör svenskan, tillsammans med bland annat danskan, norskan och isländskan den nordliga grenen av de germanska språken.

Att språk är nära besläktade med varandra genetiskt innebär dock inte att språken är särskilt lika varandra strukturellt. De genetiska banden visar endast på att språken rent historiskt kommer från ett gemensamt ursprung. Ett exempel på detta är svenskan och persiskan. Dessa språk kommer från ett och samma ursprung och tillhör därmed också samma språkfamilj, men språken skiljer sig ändå väldigt mycket från varandra rent strukturellt.

Det här beror givetvis på hur länge språken har utvecklats på egen hand. Om man till exempel ser till svenskan och danskan, som endast varit skilda språk i ungefär 1000 år, så är likheterna många.