Garden path

Garden path

Begreppet garden path syftar på meningar som kan leda läsare och lyssnare på villovägar. Dessa meningar har ofta oväntade slut och konstig uppbyggnad. De är på grund av deras lite märkliga utseende förvirrande för läsare och lyssnare, och gör att man vid läsning, exempelvis, behöver gå tillbaka och läsa om meningen.