Posted on

Från eller ifrån?

Från eller ifrån?
Vilket av dessa ord man ska använda beror lite på kontexten.
Det går att använda både från och ifrån i de flesta fall. Ifrån kan kännas som en talspråkligare variant men i själva verket är det ingen skillnad i stilnivå mellan de två. Det går alltså lika bra att skriva/säga Jag åker från jobbet om en stund eller Jag åker ifrån jobbet om en stund.

Tre tumregler

Det finns dock tre regler som man kan tänka på när man är osäker på vilket som är rätt att använda.

När det är en betonad verbpartikel i satsen, exempelvis skjuta ifrån, ryta ifrån, gå ifrån så är det endast ifrån som ska användas.

Om det är ett förled i sammansatta ord, till exempel frångå, frånskild, frånvaro så är det endast från som ska användas.

När det däremot är ett senare led i sammansättningar, till exempel utifrån, hemifrån, därifrån så är det endast ifrån som ska användas.