Posted on

Formellt och informellt lärande

Skriv läsvänlig text

Det finns två typer av lärande, det formella och det informella lärandet. När man pratar om formellt lärande menar man ett planerat och målinriktat lärande som vanligtvis sker på en specifik institution, såsom skola eller universitet.

Det informella lärandet är dock ett mer “vardagligt” lärande. Detta sker i arbetet eller i vardagslivet, och är därmed inte lika institutionsbundet som det formella lärandet.

Såväl det formella som det informella lärandet har sin grund i ett behov att nå ett visst mål – att tillägna sig ny kunskap eller lära sig att använda ett nytt redskap.