Posted on

Öva på att gestalta med skrivcharader

Skrivtips skrivcharader gestaltning

Under en skrivkurs ledd av Helga Härle fick vi i uppgift att leka skrivcharader. Skrivcharader är ett ypperligt sätt att träna på att gestalta olika känslor och ting. Tekniken är nästan densamma som vid friskrift, men skrivcharader är lite mer begränsande.

Alternativ 1

Tänk på ett föremål. Det kan vara vad som helst – något du använder varje dag, något du saknar, något du behöver… Skriv om föremålet i tio minuter, gärna mycket och okontrollerat. Den enda regeln är att du inte får nämna föremålet vid namn.

Alternativ 2

Välj en känsla eller ett tillstånd. Det kan vara vilken känsla som helst – glädje, sorg, ensamhet, förvirring, irritation… När du bestämt dig för en känsla eller ett tillstånd; skriv om det! Skriv i drygt 15 minuter, utan att nämna känslan eller tillståndet vid namn.

Här kan du välja att gå olika vägar. Antingen gestaltar du känslan genom att måla upp en scen som uttrycker känslan, eller också försöker du beskriva känslan genom till exempel en monolog. Ett annat sätt är att beskriva en person som befinner sig i just det tillståndet – hur ser hen ut? Alternativen är många.