Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?

Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?

Vilket är korrekt? Dumpning eller dumping? Mobbning eller mobbing?

I svenskan går det att finna många lånord från engelskan. Efter att dessa blivit befästa i det svenska språket får de en tydligare svensk struktur. När nya ord kommer in i svenskan försöker man nämligen se till så att de följer den svenska grammatiken och strukturen så mycket som möjligt.

Ord som dopning och rankning är några exempel. Det är lätt att bli lite osäker på vad som gäller här; ska de böjas med -ing eller -ning? Rätt svar är att sätta ändelsen -ning. Det blir alltså mobbning, inte mobbing. Detsamma gäller för dumpa, rätt böjning är dumpning, inte dumping.