Dold prestige

Dold prestige

Med dold prestige menas att en variant överrapporteras.

Exempel

Ett exempel på dold prestige är när en person säger sig använda en variant, en viss typ av ett språkligt drag, men inte gör det i sitt faktiska språkbruk.

Se även öppen prestige.