Direkt tilltal är tilltalande

Direkt tilltal är tilltalande

När du skriver så skriver du oftast till någon; du har en mottagare. Varför då krångla till det? Skriv direkt till din mottagare med ett direkt tilltal istället för att använda dig av omskrivningar och annat krångel.

Varför direkt tilltal?

Att använda ett direkt tilltal engagerar läsaren och gör hen delaktig i din text. Det blir lättare för läsaren att förstå och ta till sig innehållet, att förstå vad som förväntas av hen efter att texten är läst. Den viktiga informationen som riktar sig till läsaren syns tydligare, än om du skulle använt dig av omskrivningar med man eller passiv satser. Texten blir mer personlig och lättillgänglig för läsare, och det är väl tanken? Att din text ska nå ut till din läsare.

När kan jag använda ni?

När du skriver en text som riktar sig till flera personer, exempelvis de anställda på ett företag eller eleverna i en klass, så går det bra att skriva ni. Då tilltalar du gruppen istället för ett enskilt du. Det blir inte lika personligt men ändock direkt och tydligt, genom att du undviker man och passiv satser. När du skriver till flera personer samtidigt så går det givetvis att ändå skriva du, du väljer själv. Huvudsaken är att du inte krånglar till det med ett indirekt tilltal. Däremot bör du inte skriva ni när du skriver till en person.

Ska jag skriva Du och Ni?

Du bör inte skriva Du eller Ni, med stor bokstav. Det här gör bara så att texten känns distanserad och skapar ett avstånd mellan dig och läsaren, vilket är helt onödigt. Versalen gör också att det blir svårare att läsa texten.Namnlöst-7