Publicerat den

Diktens (osynliga) gränser

Vad är en dikt? Det finns många olika riktlinjer för hur en dikt bör se ut. Den ska innehålla minst en metafor, rim och rytm, gärna väcka känslor och så vidare. Språkligt säger: strunta i alla riktlinjer och skriv det du känner, det du vill förmedla.

Dikten är fri

Dikten som form är väldigt fri och öppen för egna tolkningar. Du kan skriva en kort eller en lång dikt, en rytmisk eller kanske en rentav hackig dikt. Det viktiga är att du har en tanke med din form. Den här tanken behöver inte vara bestämd tidigare utan kan växa fram under skrivandets gång, givetvis.

Annorlunda når ut

När man skriver överhuvudtaget – oavsett om man skriver en dikt, novell eller roman – är det ibland viktigt att våga tänja på gränserna. Att leverera ett verk utöver det vanliga. Annorlunda når nämligen ut, det överraskar och förvånar, lämnar läsaren förundrad. Det viktigaste att tänka på är att den skrivform du väljer stämmer väl överens med det budskap du vill förmedla med din text.

Gränserna är osynliga

Så skriv en kort och hackig dikt, eller en lång och rytmiskt rimmande sådan. Skriv en dikt om vardagssysslor som att dricka kaffe eller pyssla i trädgården, eller en dikt om förlorad kärlek och brända broar. Använd dig av metaforer, eller strunta helt och hållet i allt som har med metaforer att göra. Det är du och din text som bestämmer hur resultatet ska se ut. Gränserna är osynliga och lätta att skutta över.