Dialektutjämning

Dialektutjämning

Med dialektutjämning menas när skillnader mellan dialekter försvinner eller minskar på grund av ökad kontakt mellan språkbrukarna.

Läs mer här om dialekter och sociolekter.