Deras eller dessas?

Deras eller dessas?

Deras eller dessas?

Det är inte fel att använda formen dessas, som är genitivformen av dessa. Dessa är plural av denna. Även om det är helt korrekt att använda dessas kan det dock låta ganska formellt.

Exempel:

Där finns så vackra palmträd, på gatan bildar dessas blad fantastiska skuggor.

Grönlands djurarter har minskat; de senaste 100 åren har dessas antal krympt till hälften.