Posted on

Denotation

Med denotation menas de olika möjliga referenterna för ett begrepp/ord i verkligheten. Ett uttrycks denotation är alltså den klass av möjliga referenter som ordet kan kopplas till.

Om man tar ordet sjö som exempel så är denotationen alla möjliga sjöar, alltså sjöar i allmänhet.