Posted on

Data- eller dator-?

Data eller dator?

I sammansättningar, ska man använda data- eller dator-?

Här kommer en spännande fråga. Heter det datorskärm eller dataskärm? Dataprogram eller datorprogram? Sammansättningarna med data- och dator i förledet (början av ordet) är många. Men vilken ska man använda, data- eller dator-?

Som med så många andra ord och begrepp så är det lite olika. Det beror lite på vad man avser med ordet. Om det är ett ord som avser själva apparaten, det vill säga datorn, så använder man ordet dator i sammansättningen. Det kan t.ex. vara datorkommunikation (datorer som kommunicerar med varandra) eller datordrift (driften av en dator). Samma regel gäller för tillbehören till en dator – man säger t.ex. datormus, datorskärm och datorprogram.

Så när använder man data- i början av ord? Jo, det gör man när det kommer till ord som handlar om den information som finns lagrad datorn, alltså datat. Till exempel dataöverföring och dataregister. Men också när det gäller lite mer generella och övergripande fenomen som databranschen och datakonsult.

Om man känner sig osäker i något fall så är data- det vanligare av de två, så då gör man bäst i att välja det alternativet.