Posted on

Därför ska du undvika inskott

Inskott är extrainformation som tryckts in i en mening. Denna information kan strykas utan att meningens grundbetydelse ändras. Många använder sig av inskott för att få med så mycket information som möjligt i meningarna. Och visst är det ett praktiskt sätt att få in mycket information i meningar, men till vilken nytta?

Inskott försvårar läsningen

Det är nämligen så att inskotten ofta försvårar läsningen för mottagaren av texten. Det blir för mycket information som ska processas i hjärnan och läsaren tappar större delen av informationen. Det hela leder till omläsning och irritation. Det tar längre tid att läsa meningen och läsaren blir tvungen att bena ut meningen i olika satser för att överhuvudtaget förstå vad som åsyftas.

Ja, tyvärr är det vanligt att man – i ett tappert försök att få med så pass mycket och nödvändig information som möjligt i en och samma mening – skriver långa meningar med inskott. Precis som i den föregående meningen. Behövde du läsa om meningen för att förstå? Det är ofta resultatet av meningar med långa inskott. Därför är det bättre att undvika inskott om du vill att meningen ska vara så tydlig och koncis som möjligt.

Inskott kan vara stilistiskt snyggt ibland, i exempelvis skönlitterära texter. Det är dock bättre att undvika dessa när det handlar om brukstexter som ska vara så begripliga och tydliga som möjligt.

Exempel

Nedan kan du läsa ett exempel på en mening med inskott (det fetmarkerade är inskottet).

“På Myndigheten är alla, oavsett vilken avdelning de arbetar på eller hur länge de varit anställda, måna om att skriva tydligt och korrekt.”

Den fetmarkerade extrainformationen ändrar inte på meningens grundbetydelse som är att alla på Myndigheten är måna om att skriva tydligt och korrekt. För att inte förirra läsaren är det då bättre att sätta extrainformationen i slutet av meningen eller också skapa en fristående mening med extrainformationen.

Lästips

Här finns en läsvärd artikel skriven av språkkonsulten Ylva Byrman om parentetiskt inskott.