Abstrakt framställningssätt

Ett abstrakt framställningssätt av text kännetecknas av följande språkliga drag: Många abstrakta substantiv (ex: läsning) Få tids- och rumsadverbial (ex: länge; hon dansade i salen) Få dynamiska verb (ex: gå, tugga) Många passiva verb (ex: läses) Första och andra personens pronomen saknas