Kategori: Språkvetenskap

Vad betyder kodväxling?

Kodväxling

Kodväxling är när människor byter språk eller dialekt i ett pågående samtal.

förklaring av språkliga begrepp

Intertextualitet

Varje text förutsätter andra texter på något sätt. Texten kan innehålla något från en annan text eller också påverkar den andra texter. Texter påverkar också textgenrer och normer för hur texter förväntas se ut – detta kallas för interdiskursivitet. Denna tanke om texters intertextualitet kommer från dialogismen och framförallt från forskaren Bachtins tanke om den…
Läs mer