Continue reading Subtraktiv och additiv tvåspråkighet

Subtraktiv och additiv tvåspråkighet

När inläraren har en subtraktiv tvåspråkighet innebär det att hen har en negativ inställning till sitt förstaspråk. Detta leder till att hen byter ut förstaspråket till det nya språket – vilket leder till effektivare inlärning. Med additiv tvåspråkighet menas att inläraren tycker om båda språken och är intresserad av att använda sig av de båda. Detta leder till…

Read more Subtraktiv och additiv tvåspråkighet