Continue reading Medelvärdestest (t-test)

Medelvärdestest (t-test)

Medelvärdestest, även kallade t-test, är beräkningsmetoder som bedömer olikhet. Här beräknar man graden av säker olikhet genom att jämföra medelvärdena och spridningen av resultat inom gruppen som testas. Ett exempel på när denna beräkningsmetod kan användas är när två olika grupper får lösa samma uppgift. De får självklart olika resultat, men hur pass olika är…

Read more Medelvärdestest (t-test)