Kategori: Språkets struktur (grammatik)

Homonymi

Homonymi är när två eller flera ord av en tillfällighet har samma uttal och kanske också samma stavning. Dessa ord har helt olika ursprung men sammanfaller av en ren tillfällighet fonetiskt och grafiskt. Exempel på homonymer bär (se blåbär) och bär (se lyfter) damm (se vattensamling) och damm (se små partiklar) eka (se roddbåt) och eka (se ge eko) Läs också om polysemi.

Språklig purism

Definitionen av vad som menas med begreppet purism är motstånd mot utländsk påverkan. Språklig purism är alltså motstånd mot utländska influenser på språket, att hålla språket så rent och fritt från utländska influenser som möjligt. När man tittar på purismen i Norden brukar man dra slutsatsen att områden i centrum ofta är mer öppna för…
Läs mer

Vad är adjektivsubstantiv?

Adjektivsubstantiv

Adjektivsubstantiv är substantiv som har en adjektivstam. Dessa substantiv slutar ofta på ändelserna -het eller -itet. Exempel på adjektivsubstantiv modernitet grymhet snällhet naivitet

Verbalsubstantiv

Verbalsubstantiv är substantiv som är bildat med ett verb. Dessa kallas ibland också verbnomen.   Exempel läsning murare  

Abstrakta substantiv

Abstrakta substantiv är substantiv som inte är konkreta helt enkelt. De är inte lika lätta att “ta på” som de konkreta substantiven. Abstrakta substantiv beskriver ofta exempelvis tillstånd, förhållanden och egenskaper. Abstrakta substantiv kan vara till exempel verbalsubstantiv och adjektivsubstantiv. Exempel läsning, murare (verbalsubstantiv) snällhet, modernitet (adjektivsubstantiv)