Kategori: Semantik

Pregnant betydelse

Ord kan ha en pregnant betydelse eller användning. Det här innebär att ordet kan ha en innehållsdiger betydelse. Adjektiv kan exempelvis användas pregnant när man vill betona en betydelse i ordet, när adjektivet betecknar något i hög grad. Till exempel hon är gammal betyder att ’hon har åldrats’. I det exemplet används adjektivet pregnant medan…
Läs mer

Konceptuell metafor

Med begreppet konceptuell metafor menas ord och uttryck som övergått från en viss domän till en annan, och som alltså har fått en annan typ av betydelse. Detta grundar sig i en systematisk överföring av upplevelser och erfarenheter till en ny domän: metaforisk mappning. Genom korrespondenser mellan källdomänen och måldomänen skapas en metaforisk mappning. Detta…
Läs mer

Denotation

Med denotation menas de olika möjliga referenterna för ett begrepp/ord i verkligheten. Ett uttrycks denotation är alltså den klass av möjliga referenter som ordet kan kopplas till. Om man tar ordet sjö som exempel så är denotationen alla möjliga sjöar, alltså sjöar i allmänhet.

Meronym och homonym

En meronym är en typ av lexikal relation. Meronymer brukar även kallas för partonymer. De betecknar del- och helhetsrelationer mellan ord. Exempel Ett exempel är finger – hand, där ett finger är en del av en hand. Finger kallas för en meronym i relation till hand, medan hand kallas för en holonym i relation till finger.  Andra exempel är frö – frukt och egg –…
Läs mer

Lexikala relationer

Med lexikal relation menas en relation mellan ord i språket. Lexikala relationer brukar även kallas för semantiska relationer (mellan begrepp och betydelser) och paradigmatiska relationer (mellan ord i språkanvändningen). Man brukar också referera till lexikala relationer som “-nymier”. Lexikala relationer kan alltså vara exempelvis synonymer och hyponymer.

Etymologi

Etymologi är kort och gott läran om eller också sökandet efter ordens sanna betydelse, deras ursprung.

Semantisk förändring / betydelseförändring

Semantisk förändring, eller betydelseförändring som det också kallas, betecknar förändringar i ords, frasers och satsers betydelse. Ett exempel på semantisk förändring kan man se när man undersöker ordet fallskärm. I Svensk Ordbok från år 1986 står det följande när man slår upp ordet fallskärm: fallskärm: ‘anordning som minskar fallhastigheten vid uthopp från flygplan’ Men från år 1986 fram…
Läs mer