Kategori: Övriga frågor

Deras eller dessas?

Deras eller dessas?

Det är inte fel att använda formen dessas, som är genitivformen av dessa. Dessa är plural av denna. Även om det är helt korrekt att använda dessas kan det dock låta ganska formellt.

Olika sätt att skriva datum på

Hur skriver man datum?

Det finns väldigt många sätt att skriva datum på, med bokstäver eller med siffror. Den allmänna rekommendationen är att skriva 1 januari 2016, och alltså skriva ut månadens namn med bokstäver. Det här sättet att skriva ut datum ser stilistiskt snyggare ut och är tydligast för läsaren. Om man vill skriva med bara siffror är det…
Läs mer

Från eller ifrån?

Vilket av dessa ord man ska använda beror lite på kontexten. Det går att använda både från och ifrån i de flesta fall. Ifrån kan kännas som en talspråkligare variant men i själva verket är det ingen skillnad i stilnivå mellan de två. Det går alltså lika bra att skriva/säga Jag åker från jobbet om en stund eller Jag åker ifrån jobbet om en stund. Tre tumregler Det…
Läs mer

Var kommer uttrycket “sova på aga” ifrån?

Fick denna intressanta språketymologiska fråga för en tid sedan. Uttrycket sova på aga kommer mest troligt från ligga på aga. Ordet aga är ett gemensamt nordiskt ord som har den ursprungliga betydelsen tillsyn/fostran/fruktan. Uttrycken sova på aga och ligga på aga betyder alltså att man sover i oro/rädsla.

Hur avstavar man e-postadress/internetadress?

Allra bäst är om du lyckas undvika att avstava e-postadresser och internetadresser. Det är då bättre att försöka minska storleken på typsnittet, så att adressen får plats. Eller också kan adressen hamna på en egen rad. Avstavning av e-postadresser och internetadresser rekommenderas alltså inte, då det kan skapa förvirring.  Men om du måste avstava e-postadress…
Läs mer

Att skriva till vuxen ur barnperspektiv

Det här med perspektiv är viktigt för en text. Vilket perspektiv du väljer att använda kan få texten att se och kännas helt annorlunda. I går fick Språkligt en fråga på Twitter som löd ungefär så här: Har Språkligt något råd när det handlar om att skriva till vuxna ur ett barns perspektiv? Vad vill…
Läs mer