Continue reading Innehållshanteringssystem

Innehållshanteringssystem

Innehållshanteringssystem (eng: content management system/cms) är ett system som möjliggör publicering av information. Man producerar själv informationen och väljer vilket utseende som ska användas och systemet gör om det till html och css, format som måste användas för publicering på internet. I dag är världens vanligaste innehållshanteringssystem WordPress.

Read more Innehållshanteringssystem
Continue reading Alt-text (alternerande text)

Alt-text (alternerande text)

Alt-texten skrivs som ett komplement till bilder. Den fungerar lite som en (osynlig) bildbeskrivning. Alt-texten skrivs ibland in i ett fält märkt alt-text eller liknande. Om du html-kodar själv och lägger in bildkoden så skriver du själv in alt-texten. Ungefär så här: < img alt=”bild på min katt” src=”bildkälla” > Alt-texten innehåller information som optimerar…

Read more Alt-text (alternerande text)
Continue reading Användbarhet och tillgänglighet (webbplats)

Användbarhet och tillgänglighet (webbplats)

Med användbarhet och tillgänglighet menas en webbplats räckvidd, hur långt ut den når, hur väl den uppfyller användarens behov. En användbar webbplats bygger på att erbjuda användaren en lätt navigering med relevant och tydlig information. Användbara webbplatser fokuserar på vilka användarna är och vilka förutsättningar dessa har. Med hjälp av denna information har man byggt…

Read more Användbarhet och tillgänglighet (webbplats)
Continue reading Andraspråk och främmande språk

Andraspråk och främmande språk

Ett andraspråk är ett språk som en individ lär sig efter det att hen redan har lärt sig ett eller flera andra språk. Ett andraspråk och ett främmande språk är inte samma sak. Andraspråket lärs in i kontakt med infödda talare i en miljö där andraspråket aktivt används. Ett främmande språk är dock ett språk…

Read more Andraspråk och främmande språk