Fortsätt läsa Hemsida, webbsida eller webbplats? Sajt eller site?

Hemsida, webbsida eller webbplats? Sajt eller site?

Hemsida, webbsida eller webbplats? Kärt barn har många namn, brukar det heta. Men vilket är det begrepp man borde använda? Är hemsida eller webbsida rätt? Eller borde man skriva sajt, eller kanske site? Vi ska försöka reda ut det. Egentligen är det så att man använder olika begrepp vid olika tillfällen när det kommer till…

Läs vidare Hemsida, webbsida eller webbplats? Sajt eller site?
Fortsätt läsa Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?

Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?

Vilket är korrekt? Dumpning eller dumping? Mobbning eller mobbing? I svenskan går det att finna många lånord från engelskan. Efter att dessa blivit befästa i det svenska språket får de en tydligare svensk struktur. När nya ord kommer in i svenskan försöker man nämligen se till så att de följer den svenska grammatiken och strukturen…

Läs vidare Dumpning/dumping och mobbning/mobbing?
Fortsätt läsa Verbfråga – fast eller lös sammansättning?

Verbfråga – fast eller lös sammansättning?

Det finns många verb som är sammansättningar av flera ord. I de flesta fall kan dessa verb vara både fast och löst sammansatta, utan att någon betydelseskillnad uppstår. Ett exempel på en fast sammansättning är mottar, medan den lösa sammansättningen skulle vara tar emot.  I rapporter och liknande texter, texter som är av mer formellt slag, figurerar oftast de…

Läs vidare Verbfråga – fast eller lös sammansättning?
Fortsätt läsa Var eller vart?

Var eller vart?

Det är lätt att förväxla orden var och vart. Vad är det för skillnad? Ordet var använder du när det handlar om till exempel en viss plats, något som är befintligt. Däremot används ordet vart när det handlar om riktning. I talspråk har det blivit vanligt att man inte gör någon skillnad mellan orden var och vart. I skriftspråk rekommenderas dock att man skiljer orden…

Läs vidare Var eller vart?