Kategori: Namn

Stor bokstav namn

Namn och stor bokstav – allmänna regler

Och så var det det här med namn och stor bokstav… De flesta vet nog att personnamn alltid skrivs med stor bokstav, men det kan bli lite mer svårbedömligt när det gäller namn på byggnader, platser, boktitlar och så vidare. Den allmänna regeln är att alla namn skrivs med stor bokstav. Hit räknas: personnamn, geografiska…
Läs mer

Skrivs “kommun” med stor bokstav?

Kommun skrivs med liten bokstav, liksom andra förvaltningsorgan. Man skriver exempelvis Järfälla kommun.  Även orden län, landsting, stad skrivs med liten bokstav  även när de ingår i namn. Exempel på detta är Stockholms stad, Blekinge län och Örebro läns landsting.