Fortsätt läsa Samtalskultur

Samtalskultur

Samtalskulturer är olika sätt att samtala och lösa kommunikativa uppgifter. Samtalskulturer upprätthålls genom olika typer av interaktioner mellan deltagarna. Interaktionerna har särskilda syften och mål som karaktäriserar samtalskulturen – sättet att samtala och lösa kommunikativa uppgifter. Samtalskulturer brukar också kallas sociala, kommunikativa verksamheter.

Läs vidare Samtalskultur
Fortsätt läsa Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö

Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö

Vad är en skrifthändelse? En skrifthändelse är en händelse som på något sätt innefattar skrift av något slag. Det kan vara en rapportskrivning eller dagsboksföring, men också författandet av en inköpslista eller liknande. Vad är en skriftpraktik? En skriftpraktik skapas när återkommande skrifthändelser bildar en typ av mönster. Exempelvis är journalföringen på ett sjukhus ett…

Läs vidare Skrifthändelse, skriftpraktik och skriftbruksmiljö