Kategori: Begripligt

Krångla inte till texten med besvärliga ord

När du skriver för exempelvis en myndighet är det väldigt viktigt att du inser vikten av att skriva enkelt och begripligt. Något som påverkar textens begriplighet väldigt mycket är de ordval du gör. Välj enkla och moderna ord framför byråkratiska och ålderdomliga ord. Krångla inte till det i onödan. Att bli hemmablind för svåra ord När man…
Läs mer

Att skriva läsvänligt på nätet

De flesta som hör av sig till mig vill ha hjälp med att skriva om sina texter på sin hemsida, eller få helt nya texter som de kan fylla hemsidan med. Det kan handla om produkt- och företagsbeskrivningar eller skildringar av upplevelser/resor/liknande. Ja, egentligen kan det handla om vad som helst. Allra helst vill kunder…
Läs mer

Rubriker hjälper läsaren

Rubriker är väldigt viktigt, om du vill att din text ska vara enkel att hitta i och lätt att ta till sig. Nästan ingen läser allt I dag är det inte särskilt många som läser en text från början till slut, ord för ord, utan många letar i texten efter det man är intresserad av.…
Läs mer

Skriv fritt då och då

Jag kan inte minnas hur många gånger jag har gett människor det här skrivtipset. Det är nog ett av mina allra bästa skrivtips. Jag tror att det här skrivtipset gynnar både det kreativa skrivandet och det mer strikta, arbetsskrivandet. Så här kommer det: skriv fritt, skriv vildskrift! Lyft inte på pennan! Det här lärde jag…
Läs mer