Fortsätt läsa Tre vanliga språkfel – så undviker du dem

Tre vanliga språkfel – så undviker du dem

Det är svårt att skriva bra texter, men det är minst lika svårt att skriva begripliga texter. I dagens digitala samhälle ska texter skrivas snabbt, och de ska vara korta. Då är det lätt att det slinker med något språkfel. Alla kan undvika språkfel i sina texter med rätt verktyg. Allakando har sammanställt några handfasta tips som du kan använda dig av i ditt skrivande.

Läs vidare Tre vanliga språkfel – så undviker du dem
Fortsätt läsa Komma igång med examensarbetet

Komma igång med examensarbetet

I nästan alla högskoleutbildningar ingår något slags examensarbete i slutet av utbildningen. Här testas elevens förmåga att självständigt kunna problematisera och analysera, diskutera och dra egna slutsatser. Ett examensarbete kan vara väldigt roligt och lärorikt, men det tenderar också att vara väldigt krävande och stressfyllt. Genom att komma igång med examensarbetet i god tid kan…

Läs vidare Komma igång med examensarbetet