Skriva examensarbete

Komma igång med examensarbetet

I nästan alla högskoleutbildningar ingår något slags examensarbete i slutet av utbildningen. Här testas elevens förmåga att självständigt kunna problematisera och analysera, diskutera och dra egna slutsatser. Ett examensarbete kan vara väldigt roligt och lärorikt, men det tenderar också att vara väldigt krävande och stressfyllt. Genom att komma igång med examensarbetet i god tid kan…
Läs mer