Casemetodik

Casemetodik

Casemetodik är en typ av undervisningsmetod. Denna metod är problembaserad och fungerar att använda på såväl stora som små grupper.

Tanken är att studenterna ska leda den större delen av diskussionen. Läraren fungerar främst som ordförande och är mer av en bakgrundsfigur som då och då ställer frågor för att leda diskussionen framåt.

De fall och problem som diskuteras i gruppen är ofta verklighetsförankrade. Fallen och problemen kan benämnas som case. Deltagarna tar del av fallet, antingen innan eller under lektionen, och de får sedan diskutera problematiken. Diskussionerna mynnar ut i öppna svar som kan verka som alternativa lösningar på problemet. Tanken är att det inte ska finnas slutna svar som hämmar diskussionen.

Genom undervisningsmetoden casemetodik tränas studenterna i att självständigt inse problematik, komma fram till lösningsförslag samt fatta beslut. Läraren behöver inte avslöja sitt eget svar utan samlar in de synpunkter som eleverna presenterar.