Fortsätt läsa Kvinnligt och manligt rim

Kvinnligt och manligt rim

Ett så kallat kvinnligt rim är ett tvåstavigt slutrim. Orden i kvinnliga rimpar har betoning på näst sista stavelsen. Exempel på detta är kvinna–finna. Manligt rim är däremot enstavigt, som exempelvis man–kan. Anledningen till varför det kallas kvinnligt rim ligger i det franska språket. De flesta ord som användes i denna typ av rim har…

Läs vidare Kvinnligt och manligt rim
Fortsätt läsa Formellt och informellt lärande

Formellt och informellt lärande

Det finns två typer av lärande, det formella och det informella lärandet. När man pratar om formellt lärande menar man ett planerat och målinriktat lärande som vanligtvis sker på en specifik institution, såsom skola eller universitet. Det informella lärandet är dock ett mer “vardagligt” lärande. Detta sker i arbetet eller i vardagslivet, och är därmed…

Läs vidare Formellt och informellt lärande
Fortsätt läsa Krångla inte till texten med besvärliga ord

Krångla inte till texten med besvärliga ord

När du skriver för exempelvis en myndighet är det väldigt viktigt att du inser vikten av att skriva enkelt och begripligt. Något som påverkar textens begriplighet väldigt mycket är de ordval du gör. Välj enkla och moderna ord framför byråkratiska och ålderdomliga ord. Krångla inte till det i onödan. Att bli hemmablind för svåra ord När man…

Läs vidare Krångla inte till texten med besvärliga ord
Fortsätt läsa Direkt tilltal är tilltalande

Direkt tilltal är tilltalande

När du skriver så skriver du oftast till någon; du har en mottagare. Varför då krångla till det? Skriv direkt till din mottagare med ett direkt tilltal istället för att använda dig av omskrivningar och annat krångel. Varför direkt tilltal? Att använda ett direkt tilltal engagerar läsaren och gör hen delaktig i din text. Det blir lättare för läsaren att förstå och ta till sig innehållet, att förstå vad som förväntas av hen efter…

Läs vidare Direkt tilltal är tilltalande