Berättelsens tema, motiv och budskap

Berättelsens tema, motiv och budskap

Vad vill du berätta med ditt skrivande? Vad är ditt budskap? Det här är frågor som är av största vikt för ditt skrivande. Innan du börjar skriva bör du fundera kring vad som är ditt övergripande ämne, temat och sedan också mer specifika problem och situationer (kallas även motiv).

Vilket ämne vill du skriva om?

Det går i princip att skriva om allt. Däremot finns det givetvis vissa ämnen som används mest i skönlitteraturen, bland dessa återfinns exempelvis:

  • Kärlek
  • Makt
  • Mänskligt lidande
  • Sjukdom
  • Död

Vilket är ditt tema respektive motiv?

Det finns även exempel på klassiska teman som gestaltas i berättelser. Exempel på ett evigt tema är omöjlig kärlek där motivet kan vara klasskillnader och budskapet kärleken övervinner alltFör att skapa en bra berättelse kan det även behövas delmotiv, som är underordnade ämnen som tas upp. Genom att ha motiv som ibland motsätter sig varandra skapas en mångfacetterad och nyansrik berättelse.

Ledmotivet i en berättelse är den röda tråden som för berättelsen framåt. Detta kan vara exempelvis en huvudkonflikt som styr berättelsens handling.

Vad är budskapet?

Det kan ibland vara svårt att veta vilket budskap man har med berättelsen. Budskapet kan nämligen växa fram under skrivandets gång och bli tydligare och tydligare mot slutet av berättelsen. Valet av tema och motiv hör givetvis ihop med budskapet, och har man dessa klart för sig är det enklare att få till ett någorlunda tydligt budskap tidigt i skrivandet.