Fortsätt läsa Genitiv-s vid två namn

Genitiv-s vid två namn

Hur gör man med genitiv-s när man har att göra med två namn? Exempel: “Leia och Oskars föräldrar” eller “Leias och Oskars föräldrar” Så hur skriver man egentligen? Det beror faktiskt på. En enkel tumregel är att kolla om namnen som står utgör en etablerad enhet, t.ex. om de är ett par eller en duo…

Läs vidare Genitiv-s vid två namn 0 kommentarer på Genitiv-s vid två namn
Fortsätt läsa Data i plural eller singular form?

Data i plural eller singular form?

Ordet data syftar på en informationsmängd, t.ex. information som behandlas av datorer. För att göra en tydlig särskiljning mellan data och dator, rekommenderas att man använder just data för informationsmängd och dator för själva “hårdvaran”, t.ex. en PC eller Mac. Data är i sig ett pluralt ord och används för att benämna en mängd information,…

Läs vidare Data i plural eller singular form? 0 kommentarer på Data i plural eller singular form?
Fortsätt läsa Så skriver du tydliga meningar

Så skriver du tydliga meningar

Klarspråk är att skriva på ett tydligt vis som gör att ditt budskap når fram till dina läsare. Det finns många knep att ta till för att skriva klarspråk. En viktig del av klarspråksskrivandet är att formulera tydliga meningar. Så hur gör man för att skriva tydliga meningar? Är korta meningar per automatik tydliga meningar?…

Läs vidare Så skriver du tydliga meningar
Fortsätt läsa Genetisk språkklassifikation

Genetisk språkklassifikation

Det finns olika sätt att klassificera språk. Enligt en genetisk språkklassfikation så tillhör svenskan den indoeuropeiska språkfamiljen, som är en väldigt stor grupp. Här utgör svenskan, tillsammans med bland annat danskan, norskan och isländskan den nordliga grenen av de germanska språken. Att språk är nära besläktade med varandra genetiskt innebär dock inte att språken är…

Läs vidare Genetisk språkklassifikation
Fortsätt läsa Kontrastivt perspektiv

Kontrastivt perspektiv

Det finns flera olika sätt att studera hur det går till när andraspråksinlärare tillägnar sig ett språk. Ett kontrastivt perspektiv har länge varit den dominerande metoden inom forskningen kring språkundervisning och inlärning. I ett kontrastivt tillvägagångssätt studeras likheter och skillnader mellan förstaspråket och andraspråket. På detta vis drar man sedan slutsatser kring huruvida det är…

Läs vidare Kontrastivt perspektiv