Att skriva till vuxen ur barnperspektiv

Att skriva till vuxen ur barnperspektiv

Det här med perspektiv är viktigt för en text. Vilket perspektiv du väljer att använda kan få texten att se och kännas helt annorlunda. I går fick Språkligt en fråga på Twitter som löd ungefär så här: Har Språkligt något råd när det handlar om att skriva till vuxna ur ett barns perspektiv?

Vad vill du skriva och varför

När man skriver till vuxna ur ett barns perspektiv är det först viktigt att fastställa ämnet för texten. Vad vill man skriva om? Och så givetvis syftet: vad vill man uppnå med texten? Vad är meningen med texten? Man bör också tänka kring huruvida det är ett medvetet val att påverka genom att inta ett barnperspektiv, och hur vill man i så fall påverka?

Fungerar perspektivet med syftet?

Genom att skriva ur barnperspektiv kan man skaffa sig en del förtjänster. Detta sätt att skriva på är ännu inte uttjatat och överanvänt, något som skapar bra förutsättningar för texten att nå ut. Alla texter vinner dock inte på att vara skrivna ur ett barnperspektiv, givetvis, precis som alla texter inte gör sig väl ur ett chefsperspektiv eller domarperspektiv. Här går det tillbaka till vad som är textens huvudsyfte och på vilket sätt barnperspektivet gynnar detta syfte.

Hur långt vill man gå i barnperspektivet?

När man har fastställt ett tydligt syfte och en tydlig mottagare är det dags att bestämma sig för hur långt man vill gå i barnperspektivet. Ska felstavningar vara med? Hur ska meningsbyggnaden se ut? Disposition? Själv skulle jag valt att inte ta med felstavningar och inkorrekta meningar. Jag skulle istället fokusera på att anamma barnperspektivet i dispositionen och berättarrösten.

Disponera som ett barn

Beroende på om du skriver en brukstext eller en skönlitterär text så kan dispositionsmöjligheterna vara olika stora. Skriver du en brukstext som behöver vara användarvänlig, begriplig och lättillgänglig så är dispositionsmöjligheterna lite stramare: det viktigaste ska komma först och dispositionen ska vara lätt att följa. Skriver du en skönlitterär text kan du dock tänja på gränserna. Här blir du friare att disponera efter eget tycke: börja med slutet eller hoppa in i mitten av berättelsen på en gång, gör lite som du känner för. När man dock skriver ur ett barns perspektiv är det viktigt att fråga sig hur ett barn skulle välja att återge berättelsen? Lite hackigt, med många hopp tillbaka i berättelsen, emellanåt upprepande men också väldigt rakt på sak.

Att välja ord som ett barn

När man skriver ur ett barnperspektiv är det väldigt viktigt att inte glömma bort att göra just det; skriva ur ett barns perspektiv. Det innebär alltså att man bör undvika krångliga ord och meningar. Däremot har man stora friheter vad gäller associationer och liknelser. Barn har livlig fantasi och väldigt fria tankebanor och associationer, något som kan göra texten väldigt rik och full av oanade liknelser.

Tänk på att du skriver för en vuxen

Även fast du skriver ur ett barnperspektiv är det viktigt att minnas att du skriver för en vuxen. Det är viktigt att fastställa vem den vuxna är genom en mottagaranalys. Det här ger dig möjlighet att finna punkter som kan påverka mottagaren, punkter som du kan trycka på i texten. Något som du bör tänka på när du skriver är dock att alla vuxna någon gång har varit barn. Detta innebär att de har minnen från hur det var att vara ett barn. De givetvis olika saker och i olika stor utsträckning, men de har alla varit där. Det är därför viktigt att försöka locka fram de här minnena, och för att göra detta krävs det att du skriver på ett trovärdigt vis.