Posted on

Att skriva monolog – saker att tänka på

Skrivtips: att skriva en monolog

Dina karaktärers monologer beskriver vilka persontyper karaktärerna är. Genom monologerna gestaltar du dina karaktärer, därför är det viktigt att få till bra monologer.

Monologens ton skapar karaktärens person

Det handlar inte enbart om vad du skriver i monologerna utan lika mycket handlar det om hur du skriver monologerna – tonen och rytmen är minst lika viktig som ordvalet och innehållet. Se bara på dessa två meningar, som består av samma ord men har annorlunda ton:

1. Jag hatar att inte kunna somna om natten för att du fortfarande finns i mig och skaver och gör ont och alltid alltid påminner om det glömda.

2. Jag hatar att inte kunna somna om natten för att du fortfarande finns i mig. Och skaver. Och gör ont. Och alltid, alltid påminner. Om det glömda.

Lyft fram karaktären

Du ska ge din karaktär en personlighet, en egen röst, därför är det viktigt att du tillåter karaktären att verkligen synas i monologen. Monologen ska vara en reflektion av karaktärens person och ska därmed lyfta fram karaktärsdrag och erfarenheter. De känslor, minnen och tankar som växer fram i monologen ska ha en, kanske inte nödvändigtvis direkt, men en diskret koppling till karaktärens personlighet och liv.

Innan du börjar skriva karaktärens monologer bör du således ha koll på vem karaktären är – du behöver göra ett personporträtt. Läs mer här för tips på hur du kan lära känna dina karaktärer.

Att tänka på när du skriver monolog

När du väl ska börja skriva en monolog så kan du fundera kring följande frågor:

  • Vad pågår i personens liv just nu?
  • Hur mår personen just nu?
  • Var är personen just nu?
  • Var har personen varit tidigare?
  • Hur ser personens vardag ut just nu?
  • Hur ser personens omgivning ut just nu?
  • Hur skulle personen reagerat om… (tänk dig olika typer av vardagsscenarier) ?

Dessa typer av frågor hjälper dig att inte enbart lära känna karaktären utan ger dig även en bild av omgivningen och livet runtomkring karaktären. Genom att fundera kring dessa frågor blir det sedan lättare att tränga in i karaktärens medvetande och producera en trovärdig och karaktärsskildrande monolog.

Övning

Börja med att skriva en medvetandeström, efter att du funderat kring frågorna ovan. Skriv direkt ur karaktärens inre, till en början väldigt fritt och ohämmat.

Begränsa dig sedan genom att fabricera en särskild händelse/situation som rör om i karaktärens medvetande. Skriv sedan en ny monolog utifrån den situationen – hur skulle karaktären reagerat och vilka känslor och tankar skulle händelsen väcka?