Att skriva en verklig dialog

Att skriva en verklig dialog

Det är svårt att skriva dialoger. Det är ganska lätt att skriva repliker som egentligen är ren text, och inte sådant som någon skulle säga. Däremot är det riktigt svårt att skriva en dialog som är verklig. En dialog som faktiskt skulle kunna delas i det verkliga livet.

Att skriva dialog handlar mycket om att känna sina karaktärer, givetvis, men också mycket om att känna sina medmänniskor i det verkliga livet. Hur pratar folk egentligen? Vad säger man till varandra, vad säger man inte till varandra?

Tjuvlyssna i det verkliga

Således är ett tips för dig som ska skriva dialog att tjuvlyssna. Du hörde rätt. Tjuvlyssna för allt du är värd. På tåget, på restaurangen, i ICA-kön, på busshållsplatsen… Ja, du förstår nog poängen. Tjuvlyssna. Anteckna lite, men lyssna mest. Försök att höra vad som faktiskt sägs, för egentligen sägs saker inte så tydligt och konkret som vi skribenter många gånger vill tro. Det är lätt att skriva “Men du glömde dina bruna vantar hos mig på min soffa igår kväll”, men pratar folk verkligen så?

Less is faktiskt more ibland

I verklighetens dialoger lämnas mycket underförstått. Allting behöver inte sägas, och detta gäller även för det som sägs i prosa. Skapa istället dynamik i dialogen genom:

  • Skriv oavslutade meningar
  • Låt parterna i dialogen avbryta varandra
  • Försök att få med signaler som betoning, paus, gester
  • Få med tystnad (ibland förstår man varandra utan att för mycket behöver sägas)
  • Ojämn dialog där ena parten säger mycket, den andra knappt något

Dialog ger djup

Laborera med olika sätt att skriva dialog och använd dig av olika verktyg. Ha i åtanke att en dialog inte bara behöver finnas till för att hjälpa texten framåt, utan den kan och bör ge texten ett djup snarare. Ett nytt lager att lyfta bort, en ny känsla, sida.