Att jobba med OKR:s i produktutveckling

Att jobba med OKR:s i produktutveckling

Jobba med OKR:s

Som produktägare jobbar man hela tiden med att försöka förstå hur produkten ska utvecklas och var den är på väg. Vi hör hela tiden behov och önskemål från olika roller och personer. Därför är det väldigt lätt att man hamnar i ett läge där man har en lista på funktionalitet att utveckla. Den här listan kommer ofta från samtal och diskussioner med kund, säljavdelning och marknads- och konkurrenskoll. Och det är jätteviktigt att låta utvecklingen drivas av dessa typer av samtal och diskussioner – men det räcker inte.

Som produktägare behöver du mer att falla tillbaka på – du behöver kunna motivera varför du valt att ha just den funktionaliteten högst i prio för nästa kvartal. Vad förväntar du dig att det kommer göra för produkten? Vilka resultat kommer den nyutvecklingen att generera? Att kunna svara på såna frågor stärker dig så mycket i din roll som produktägare. Så hur kan man göra det?

Säkra att ni tar rätt beslut genom att specificera era mål

Anledningen till att jag började gräva i det här är att jag själv har känt det behovet. Hur vet jag att vi gör rätt? Hur kan jag motivera det vi gör? Att jobba med OKR:s (Objective Key Results) är ett sätt. Det är ett sätt att specificera och tydliggöra mål som kan mätas av ett mätbart nyckelresultat. Ett mål är ofta något långsiktigt, medan ett nyckelresultat är något väldigt specifikt.

Så vad är mål och nyckelresultat? Ge mig exempel!

Så för att konkretisera – vad kan vara ett mål och nyckelresultat? Ett bra sätt att formulera OKR:s är genom att tänka: Jag kommer att [ANGE DITT MÅL] som kan mätas genom [ANGE DINA NYCKELRESULTAT]. Så, ett exempel skulle kunna vara:

Vi ska öka antalet användare i plattformen och det kommer kunna mätas genom att

 1. Antalet aktiva användare i månaden ökar med 10%
 2. Klickfrekvensen på länkar i våra mejl ökar med 10%
 3. Öka antalet inloggningar per månad med 10%

Ett annat exempel skulle kunna vara: vi ska göra så att våra användare tycker om att använda plattformen och det kommer kunna mätas genom

 1. Intervjua 20 kunder och samla in feedback
 2. Öka den genomsnittliga tiden som en användare är aktiv i plattformen med 10%
 3. Öka antalet återkommande användare (retention) med 10%

Varför i hela friden ska vi hålla på med det här?

Som produktägare är några av dina viktigaste uppgifter att tydliggöra och specificera. Motivera och engagera. Du pratar hela tiden med olika roller och personer och om du inte kan vara transparent och tydlig med vad du gör och varför, så blir det svårt att kunna vara specifik. Det blir jättesvårt att kunna motivera och argumentera varför ni väljer att göra det ena och inte det andra. Genom att sätta upp tydliga OKR:s – specificera vilket mål ni vill jobba mot och hur ni efter X tid kan mäta ett antal nyckelresultat – så blir ditt jobb som produktägare så mycket enklare. Jag ser redan nu hur vissa processer kan förenklas genom att jobba med OKR:s:

 • Det blir lättare att motivera för till exempel sälj- och kundansvarig varför ni jobbar med just X och inte Y
 • Man kommer att kunna jobba fokuserat mot ett mål och se hur man jobbar mot att uppfylla det
 • Transparens – det blir tydligare för teamet och organisationen vad man jobbar mot och hur

Jag vill börja nu nu nu, hur gör jag?!

Heh. Jag önskar att jag kunde svara på den frågan. Det är nämligen lite där jag står själv. Men jag har lyssnat runt lite på webinarier och googlat mig till några guides och jag tror att en bra början kan vara de här stegen:

 1. Sätt dig med ditt team – det är med dem som magin sker! Försök att svara på frågan: “Vad vill vi åstadkomma kommande kvartal? Vad är det mest awesome vi kan göra?”. Låt alla skriva upp sina idéer på post-its och sätt upp de på tavlan. Gruppera. Utifrån dessa, försök att formulera typ tre mål som ni skulle kunna jobba mot.
 2. Försök sen att för varje mål identifiera typ 3 mätbara nyckelresultat som visar på att ni har uppnått målet.
 3. Sen börjar det! Bryt ner nyckelresultaten i vad ni konkret ska göra för att uppnå dem.

Jag tänker att det är en bra början. Man får testa sig fram. Det viktiga, tror jag, är att börja tänka i de banorna. Börja fundera kring vad man vill uppnå med produkten, hur det kan mätas och sen börja jobba mot det.