Att böja ordet ‘test’

Att böja ordet ‘test’

‘Test’ är ett ord som kan ha olika genus. Det är alltså både ett n-ord och t-ord. Det kan heta både en och ett test (‘prov, försök’).

Om man säger ett test så blir pluralformen samma, alltså flera test. Jämför detta med ett prov, flera prov. Om man säger en test, blir dock pluralformen ändrad till flera tester. Går att jämföra med en fest, flera fester. 

I t.ex. betydelsen ‘ett knippe hårstrån’ heter det en test och i plural flera testar.