Assimilation

Assimilation

Begreppet assimilation har mycket med anpassning att göra. Man skapar förståelse genom att anpassa ny information och nya kunskaper till tidigare tankesätt. Man assimilerar den nya informationen och kunskapen till det gamla tankesättet. Genom att assimilera ny information till tidigare tankesätt så utvecklas det befintliga tankesättet.

Om en ny kunskap inte kan anpassas till ett gammalt tankemönster så använder man sig istället av ackommodation för att skapa förståelse.