Artighetsteorin

Artighetsteorin

Forskarna Brown och Levinson tog fram den så kallade artighetsteorin. Artighetsteorin är en analysmodell för hur vi bevarar vårt sociala ansikte, samt tar hänsyn till andras. Vi gör en bedömning av hur ansiktshotande det vi tänker säga är i sammanhanget, för både oss och den vi talar med. Om risken är minimal uttrycker vi oss direkt, är risken stor kan vi välja att vara tysta.

Artighetsteorin har att göra med respekt och hänsyn till den vi talar med, för att varken samtalspartner eller man själv ska “tappa ansiktet”.