Är det okej att stryka “att”?

Är det okej att stryka “att”?

Är det okej att stryka "att"?

Kan man stryka “att”?

Kommer få eller kommer att få – vilket är korrekt?

Det har sedan länge blivit vanligt att man stryker infinitivmärket att, särskilt tillsammans med verbet kommer. Men denna att-strykning är också vanlig med andra verb såsom exempelvis börja och försöka.

Det är inte fel att stryka att. Den främsta skillnaden mellan att skriva ut att eller inte är att den att-lösa konstruktionen känns som närmare talspråket. I tryckt och publicerat material är det vanligast att man skriver ut att.

Exempel

Jag kommer (att) glömma den.

Jag börjar (att) inse vad jag förlorat.

Hon försöker (att) minnas vad han sa.

Det finns dock vissa hjälpverb som måste skrivas utan att för att det ska bli grammatiskt korrekt. Bland dessa finns verben vill/måste/får.

Exempel

Jag vill att skratta.

Hon måste att gå.

Han får att springa länge.