Användbarhet och tillgänglighet (webbplats)

Användbarhet och tillgänglighet (webbplats)

Med användbarhet och tillgänglighet menas en webbplats räckvidd, hur långt ut den når, hur väl den uppfyller användarens behov. En användbar webbplats bygger på att erbjuda användaren en lätt navigering med relevant och tydlig information.

Användbara webbplatser fokuserar på vilka användarna är och vilka förutsättningar dessa har. Med hjälp av denna information har man byggt upp en webbplats som uppfyller de tänkta användarnas förväntningar, alltså en användbar webbplats. Användbarhet bygger mycket på mottagar- och syftesanpassning.

Varför användbar och tillgänglig?

Metoder för att göra en webbplats användbar och tillgänglig tillämpas för att få webbplatsens syfte att nå fram, genom att exempelvis få en hög rankning hos sökmotorer. En webbplats som inte är användbar och tillgänglig når ju inte ut med sin information och uppfyller därmed inte sitt syfte.

Svårt att vara tillgänglig för alla

Det finns dock svårigheter som kan göra det knepigt att göra en webbplats användbar och tillgänglig. Först och främst krävs det kompetens kring vilka metoder man behöver använda sig av för att göra webbplatsen så användbar och tillgänglig som möjligt, men det är även svårt att möta alla användares behov. Man bör således göra en analys kring vilka som är de prioriterade användarna och hur de enklast kan använda sig av webbplatsen. Detta kan göras med hjälp av exempelvis användartester och fokusgrupper. Man kan ta fram personor som visar på vilka de olika användarna kan vara.

Att göra en webbplats användbar för alla människor är dock väldigt svårt, och kräver mycket tid och ekonomiska resurser.