Andraspråk och främmande språk

Andraspråk och främmande språk

Ett andraspråk är ett språk som en individ lär sig efter det att hen redan har lärt sig ett eller flera andra språk.

Ett andraspråk och ett främmande språk är inte samma sak. Andraspråket lärs in i kontakt med infödda talare i en miljö där andraspråket aktivt används. Ett främmande språk är dock ett språk som lärs in utanför den miljö där språket talas.

Exempel

Ett exempel på en andraspråkstalare av svenska är en ursprungligt spansk person som flyttat till Sverige och lärt sig svenska i Sverige. Ett exempel på en främmandespråkstalare är däremot en svensk som är bosatt i Sverige men som gått ett par spanskakurser och lärt sig tala spanska i Sverige.